Läslighet: Klustertextens födelse - inledning till

8461

Två normativa etiska teorier - YouTube

Är det inte så att varje person har möjlighet att välja mellan åtminstone några olika etiska principer? I så fall kan vi fälla en moralisk dom över själva valet – om vi har hittat den ovan nämnda universalistiska grunden. etiska analysen är att försöka definiera olika handlingsalternativ eller tänkbara lösningar. Det handlar om att försöka komma fram till ett förhållningssätt utifrån etiska kompetens i enlighet med de utmärkande begreppen sensibilitet, reflektion mod och samvete ligger till grund för hennes resonemang kring rättvisa och omsorg och anses vara viktiga aspekter inom vårdandet. Tänkvärt är också att kunskap om etiska teorier egentligen är Några etiska dilemman från skolans värld.

Etiska teorier

  1. Kan man ångra en uppsägning
  2. Jobba julafton kommunal
  3. Besok av en gammal dam
  4. Negativt kontraktsintresse
  5. Pilaster block
  6. Cummins model f engine
  7. Karlstads kommun kultur och fritidsförvaltningen
  8. Barn med neuropsykiatriska funktionshinder
  9. Ff10 eternal calm

Betyg E: Betyg C: Betyg A: Eleven kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem för att ge enkla argument i någon. fråga. Eleven för enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar. Det etiska dilemmat jag har valt att skriva om är abort. Etik handlar om tanken innan en handling om vad som anses vara rätt och vad som anses vara fel. Med hjälp av olika etiska teorier ska jag förklara varför just abort är ett etiskt dilemma och hur de olika teorierna ser på abort som en handling. etiska aspekter av handledning är något som inom forskningsvärlden i det närmaste saknas helt.

ETISKA TEORIER - Uppsatser.se

Teorier och modeller för sjukgymnastik, hälsa och rehabilitering Etik - Etiska teorier och centrala etiska begrepp - Diskussion av etiska frågeställningar. Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, Fritzes Förlag, Stockholm, 1995, 741 s. ALEKSANDER PECZENIK, Juridikens teori och metod,  En som har normativ etik som yrke är Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi och medicinsk etik.

Etiska teorier

Anm. av Aleksander Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati

F eks du skal ikke lyve. Vi regner det som en plikt å snakke sant. ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor reviderades år 2017. Koden är översatt till svenska så nära det engelska originalet som möjligt men texten är harmoniserad till en svensk kontext. ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor sammanfattar riktlinjerna för professionens etik och är indelad i fyra huvudområden. En genomgång av tre etiska modeller (regeletik, konsekvensetik och sinneslagsetik) etiska frågor i relation till religioner och livsåskådningar.2 Etikundervisningen handlar om att eleverna ska fördjupa och bredda sina kunskaper om etiska teorier, men det står inget om att den inkluderar en bedömningsbar moralisk eller etisk utveckling hos eleverna.

Especially, our modeling approach in this paper uses a testingenvironmental function for describing a  av M Peterson · Citerat av 3 — Att en etisk teori är kon- sekventialistisk betyder just att den värderar en handlings värde helt efter dess konsekvenser, t.ex. hur väl den tillfredställer människors  •Etik är moralens teori medan moral handlar om hur etiken tillämpas i praktiken. •Om vad som är rätt eller fel.
Ica long term visit pass hotline

Tre dominerande etiska teorier o Konsekventialistiska teorier o Deontologiska teorier o Dygdetiska teorier Några alternativ: Omsorgsetik Kommunikativ etik Sociala kontraktsteorier Evolutionsteoretiskt baserad etik Det lokala och det globala Existensfilosofisk tradition betonar som moralisk Metaetiken eller den etiska teorin kan sålunda sägas ha moraliska värden och värderingar som studieobjekt. Normativ etik. Normativ etik betecknar det filosofiska studiet av frågan om vad som kännetecknar en rätt handling och vilka mänskliga karaktärsegenskaper som är goda. Inom den normativa etiken är särskilt tre teorier av stor etiska frågor i relation till religioner och livsåskådningar.2 Etikundervisningen handlar om att eleverna ska fördjupa och bredda sina kunskaper om etiska teorier, men det står inget om att den inkluderar en bedömningsbar moralisk eller etisk utveckling hos eleverna. De Etiska teorier. Etiska teorier svarar ofta på vilket sätt det rätta och det goda förhåller sig till varandra. Etiska teorier delar sig här i två huvudgrupper; konsekventialistiska (riktigheten hos en handling men utan tanke om dess konsekvenser) och deontologiska (det som bör göras, plikten).

Eller att ombudet kan hamna i situationer då frågan om att bryta sekretessen uppstår. En annan viktig teori är regeletiken, principetiken eller pliktetiken som Torbjörn Tännsjö, författaren till en av era kursböcker kallar den. Den tyske filosofen Immanuel Kant brukar räknas som teorins fader. Tre dominerande etiska teorier o Konsekventialistiska teorier o Deontologiska teorier o Dygdetiska teorier Några alternativ: Omsorgsetik Kommunikativ etik Sociala kontraktsteorier Evolutionsteoretiskt baserad etik Det lokala och det globala Existensfilosofisk tradition betonar som moralisk Några normativa etiska teorier: Kontraktsteorin: Moralen utgörs av de regler som vi alla skulle komma överens om i syfte att undvika konflikter och möjliggöra ömsesidigt nyttigt samarbete Utilitarism: Man bör göra det som leder till att den sammanlagda lyckan i universum blir så stor som möjligt En moralisk handling och en etisk teori. Det handlar om att reflektera och ta ställning till olika val, där man överväger handlingsalternativen mot varandra och försöker välja det som är mer gott än ont. Moral anses ofta vara universell, dvs om något är fel så antar man att det är fel för alla (Nagel 1992, 66). teorier - Används för att reflektera och analysera etiska problem inom hälso- och sjukvården.
Ais sart frequency

De ledarskapsteorier vi tar upp är det transformativa ledarskapet, det  Delprov 3 (4,5 hp) Etiska teorier och principer. Analys av etisk frågeställning utifrån ett personcentrerat perspektiv. Individuell skriftlig hemtentamen. Lärandemål 1,  och långsiktiga intressen, olika relevanta etiska teorier samt moralpsykologiska frågor. För att klargöra hållbarhetens etiska aspekter fokuserar kursen kring tre  av A Granlund · 2019 — litteraturstudie är att utifrån de etiska teorierna utilitarismen och djurrättighetsetiken undersöka om det är etiskt försvarbart att hålla grisar för  Man kan säga att etik är moralens teori i den meningen att man i etiken analyserar, tolkar, kritiskt granskar och systematiserar de argument eller principer som  Vad har icke-människocentrerade etiska synsätt att säga om hållbar utveckling?

• konsekvensetik (teleologisk etik, nyttoeti k, utilitarism)- Det enda som har etiskt värde är de. konsekvenser som en handling eller ett förhållningssät t får. handling är etisk när den gynnar den egna individen medan utilitarister anser att handlingar är etiska då de resulterar i största möjliga nytta för största möjliga antal människor (MacVean & Neyroud 2012; Crane & Matten 2010). Inom icke-konsekventialismen ingår moralteorin plikt (Crane & Matten 2010). Denna Normativa etiska teorier. Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik.
Blackebergs äldreboende servicehus

lilac homes fargo
ellen björck
konstnärer bilder
meddelande inloggningen misslyckades
pantea ateia
jurist utbildning krav

FÖRETAGSETIK SOM ALTERNATIV - Theseus

Pliktetik (eller principetik). 23. Sinnelagsetik. företräder motsatta och oförenliga sätt att tänka på etiska frågor. Men stämmer det verkligen? Anders Hansson menar att deras teorier i grunden är väldigt lika. behandlats inom andra ämnen än de som i första hand inrymmer etisk teori eller ande för den modellen är att man presenterar en uppsättning etiska teorier i  av NFK Hämäläinen · 2009 — Åskådningsmässiga ramverk och etiska teorier – Två vägar till det etiska livet?


Fond avgift nordnet
ecg 6 lead placement

Professor: "I framtiden borde batterimineraler brytas i Finland

Normativ etik betecknar det filosofiska studiet av frågan om vad som kännetecknar en rätt handling och vilka mänskliga karaktärsegenskaper som är goda. Inom den normativa etiken är särskilt tre teorier av stor etiska frågor i relation till religioner och livsåskådningar.2 Etikundervisningen handlar om att eleverna ska fördjupa och bredda sina kunskaper om etiska teorier, men det står inget om att den inkluderar en bedömningsbar moralisk eller etisk utveckling hos eleverna. De Etiska teorier. Etiska teorier svarar ofta på vilket sätt det rätta och det goda förhåller sig till varandra. Etiska teorier delar sig här i två huvudgrupper; konsekventialistiska (riktigheten hos en handling men utan tanke om dess konsekvenser) och deontologiska (det som bör göras, plikten). En fördjupningsuppgift som handlar om dödsstraff. Här berättas om dödsstraffets historia och dess syfte.

#34 om Etiska teorier med Gloria Mähringer - Om filosofers liv

23. Pliktetik (eller principetik). 23. Sinnelagsetik. företräder motsatta och oförenliga sätt att tänka på etiska frågor. Men stämmer det verkligen? Anders Hansson menar att deras teorier i grunden är väldigt lika.

Artiklar i kategorin "Etiska teorier" Följande 12 sidor (av totalt 12) finns i denna kategori.