Klient, praktikant, handledare - Google böcker, resultat

3664

Socialpsykologiskt program - Högskolan i Skövde

Det gäller även kurser inom program. Vilka kurser ges inom socionomprogrammet? Print. Här kan du söka efter kursplaner från år 2010 och framåt. Nedan finner  Socionomen ser människan i samhället och stöder möjligheter till förbättrade livsvillkor. Du lär dig att förstår hur sociala problem uppkommer och hur de kan  29 mars 2021 — Bläddra kursplan socionom Bildgallerieller sök efter kursplan socionomprogrammet också kursplan socionomprogrammet gu.

Socionom kursplan

  1. Medicinsk teknik lön
  2. Jobb som geolog
  3. Tibia rat
  4. Liberalerna partiprogram lättläst

Socionomer är ofta kommunalt eller statligt anställda men många arbetar också inom privata företag eller är egenföretagare. En socionom kan t.ex. arbeta som socialsekreterare, biståndsbedömare, kurator, fältassistent, familjerådgivare eller enhetschef. På Socionomprogrammet får du praktisk och teoretisk kunskap om sociala problem, dess orsaker, konsekvenser och hur de kan lösas.

Socionomprogrammet - Örebro universitet

Under utbildningen tillägnar du dig kunskap om mänskligt beteende, livsvillkor och samhällsfrågor. 14 § För en kurs skall det finnas en kursplan. Förordning (2006:1053). 15 § I kursplanen ska följande anges: kursens nivå, antal högskolepoäng, mål, krav på särskild behörighet, formerna för bedömning av studenternas prestationer och de övriga föreskrifter som behövs.

Socionom kursplan

Kurser inom programmet - Högskolan i Gävle

Höstterminen 2018 Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomens yrkeskunskaper och handlingsstrategier, 15 högskolepoäng Profession and Professional Skills in Social Work, 15 Credits Som socialpedagog är du eftertraktad på arbetsmarknaden och i ditt yrke möter du socialt utsatta barn, ungdomar och vuxna inom såväl offentlig som privat sektor. Arbetet sker exempelvis inom skola, boendeformer, institutionsvård, kriminalvård och migration.

Höst  Socionomprogrammet. 210 hp.
Nya distansutbildningar 2021

Använd blanketten nedan för att anmäla dig till VFU. Anmälan till VFU Bekräfta din plats Efter att du har fått din VFU-placering och har träffat din handledare, ska du här bekräfta att du har fått Hitta utbildningsplan och kursplan. Här kan du söka fram utbildningsplaner och kursplaner. Du kan söka på utbildningens namn, programkod eller kurskod. Sök kursplan. Vid eventuella frågor om kursplaner, kan du kontakta Mittuniversitetet på kontakt@miun.se. Här hittar du en lista på alla kursplaner. Som socialpedagog är du eftertraktad på arbetsmarknaden och i ditt yrke möter du socialt utsatta barn, ungdomar och vuxna inom såväl offentlig som privat sektor.

Du känner till vilka resurser samhället har och vilka lagar som gäller. Du har också kunskap om ledarskap och vet hur sociala insatser dokumenteras, utvärderas och följs upp. Viktig och värdefull kunskap Som socionom arbetar du med människor i olika utsatta livssituationer. Socionomprogrammet betonar därför människan som en del i sociala system och kunskaper om individer, grupper och samhälle får en framträdande plats i utbildningen. Utbildningen riktar sig till dig som är student på den avancerade delen av grundutbildningen (termin sju), till dig som är yrkesverksam socionom och som vill utveckla dig i yrket samt till andra behöriga med ett intresse för något specialområde inom socialt arbete. En kursplan innehåller bland annat information om mål för kursen, studieformer, examinationsformer och kurslitteratur.
Kinga szabadváry

Socionomer finns också inom privata organisationer som bedriver socialt arbete. Efterfrågan på socionomer är stor, framför allt beroende på kommande pensionsavgångar. Som socionom ger du hjälp och stöd för att åstadkomma förändring för människor i svåra livssituationer. Under utbildningen får du kunskap om hur sociala problem uppkommer, vilka konsekvenser de får och hur du kan bidra till att lösa dem på individ-, grupp- och samhällsnivå. Kursplaner Socionomprogrammet LiU Norrköping.

Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.
Bilregistret agare

migrationsverket svensk medborgare
byggnadsställning hyra pris
flatbottnat fartyg
region gävleborg nyheter
marknadsplanering 4 steg

Socionom - Studera - Jönköping University

Från termin två gäller specifika förkunskapskrav för att gå vidare i programmet, dessa redovisas i respektive kursplan. Progression i utbildningen Utbildningens progression innebär såväl en successivt högre ämneskompetens som en gradvis utveckling av socionomrollen och ett vetenskapligt förhållningssätt. Programmet innehåller sju kurser på grundnivå. Fem kurser om vardera 30 hp (termin 1,2,3,4,6), en kurs om22,5 hp samt en kurs om 7,5 hp (termin 5)samt obligatoriska och valbara kurser på avancerad nivå om ytterligare 30 hp.


Vad kostar en engelsk pund
summativ bedömning exempel

Rönninge gymnasium Rönninge gymnasium

Utbildningsplan Socionomprogrammet, 210 hp  Socionomprogrammet. 210 hp. Socionom är ett yrke som passar dig som är intresserad av såväl människor som samhällsfrågor. Som socionom möter du  Efter sex terminers studier kan du ta ut en kandidatexamen i socialt arbete och efter sju terminer en socionomexamen.

Kursplan Socionom Gu

Samhällsbyggnadssektorn växer i och med det ökande behovet av fler bostäder och fungerande infrastruktur. Affärsutvecklarprogrammet har därför tagits fram tillsammans med byggbranschen för att möta arbetsgivarnas och näringslivets behov: kompetens inom affärsutveckling, produktion, fastighetsförvaltning och hållbar utveckling. För studenter VFU-Sverige Platser disponeras inom olika organisationer och institutioner främst i Skåne samt, efter samråd med andra socionomutbildningar, i övriga delar av landet. Använd blanketten nedan för att anmäla dig till VFU. Anmälan till VFU Bekräfta din plats Efter att du har fått din VFU-placering och har träffat din handledare, ska du här bekräfta att du har fått Hitta utbildningsplan och kursplan. Här kan du söka fram utbildningsplaner och kursplaner. Du kan söka på utbildningens namn, programkod eller kurskod. Sök kursplan.

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Kursplaner Socionomprogrammet LiU Norrköping. Välj programplan för den antagningstermin som avses via webbsidan med studentinfo. Studentinfo för Socionomprogrammet (LÄNK) Arbetsmarknaden för en socionom är bred. Socionomer är ofta kommunalt eller statligt anställda men många arbetar också inom privata företag eller är egenföretagare. En socionom kan t.ex.